Informasjonsmateriell >
Kurskalender >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Percentiler- og Flaggerprogram >

Aktuelt fra Noklus

Fagmøte - medisinsk biokjemi 10.-12. mars 2020
Fagmøte - medisinsk biokjemi 10.-12. mars 2020 10.-12. mars 2020 blir det arrangert fagmøte innen medisinsk biokjemi for sykehus- og private laboratorier på Solstrand hotell i Os. Tema for årets workshop er "Kvalitetssikring av blodgassanalyser" - et etterlengtet, vanskelig og viktig tema. Frist for påmelding er 26. januar. Les mer > >

Nordisk kongress i medisinsk biokjemi - Trondheim
Nordisk kongress i medisinsk biokjemi - Trondheim 9.-12. juni 2020 arrangeres Nordisk kongress i medisinsk biokjemi i Trondheim. Det vitenskapelige programmet omfatter svært aktuelle tema for alle som jobber innen medisinsk laboratorievirksomhet, og Noklus er godt representert blant foredragsholderne fra inn- og utland. Les mer > >

Utsendelsesplan våren 2020
Utsendelsesplan våren 2020 Noklus sender ut eksterne kvalitetskontroller til sine deltakere gjennom hele året. Kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, og det er derfor nyttig å vite når disse kontrollene sendes. Årets første kontrollutsendelse skjer allerede mandag 6. januar 2020. Les mer > >

Avvikshåndtering - for pasientens skyld
Avvikshåndtering - for pasientens skyld I siste utgave av fagbladet Helsesekretæren, nr. 6-2019, kan dere i spalten "Fra laben" lese om avvikshåndtering. Vi streber etter god kvalitet og sikkerhet i det vi gjør - for pasientens del - og avvikshåndtering er en del av dette. Er du kjent med systemet for rapportering av avvik på din arbeidsplass? Les mer > >

Prøvesvar fra hemolyserte blodprøver rapporteres svært forskjellig
Prøvesvar fra hemolyserte blodprøver rapporteres svært forskjellig Prøvesvarene kan være falsk for høye eller for lave, og er den vanligste årsaken til at blodprøver avvises i laboratoriet. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry Laboratory Medicin (CCLM), ser artikkelforfatterne fra et nordisk hemolyseprosjekt nærmere på håndtering av hemolyserte serumprøver i medisinsk biokjemiske laboratorier. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen