SKUP-utprøvinger

En SKUP-utprøving gjennomføres både i et sykehuslaboratorium og hos de brukerne laboratorieutstyret er beregnet for. Utprøvingene utføres på oppdrag fra produsent eller leverandør av analyseutstyret. Hvis et instrument ikke kommer på markedet, skyldes dette som regel at resultatene i utprøvingen ikke oppfyller gitte kvalitetskrav, eller at instrumentet på andre måter ikke er egnet. SKUP bidrar dermed til at uegnet laboratorieutstyr ikke blir markedsført i Skandinavia.

SKUP-utprøvingene finner du på SKUP sin hjemmeside.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen