Kasuistikker

Som et ledd i arbeidet med å bedre laboratorievirksomheten i primærhelsetjenesten sender Noklus jevnlig ut kasuistikker til leger. Sykehjemsleger har fått dette tilbudet fra 2012 og fra høsten 2014 er tilbudet også utvidet til allmennleger.

Kasuistikkene belyser bruken av laboratorieprøver på sykehjem og i allmennpraksis med fokus på samarbeid med hjemmetjenesten. Leger i sykehjem og ved allmennlegekontor som svarer og som oppgir kontaktinformasjon (initialer/e-postadresse), kan få en tilbakemelding med sine svar sammenstilt med vurderinger fra andre leger. Andre deltagere får tilbud om å få tilsendt en generell tilbakemelding.

I noen av kasuistikkene under kan du kan først teste deg selv ved å svare på dem – og deretter se på om du svarte riktig ved å lese tilbakemeldingen. Kasuistikkene egner seg også til diskusjon i kollegagrupper!

En egen arbeidsgruppe i Noklus arbeider med å finne aktuelle pasienthistorier og å utforme tilbakemeldinger. Kontakt Svein Ivar Fylkesnes på e-post: svein.ivar.fylkesnes@noklus.no hvis du vil bli varslet om senere kasuistikker.

2019

Spirometri - Noklus 2019

Spørsmål eller tilbakemeldinger kan rettes til mette.tollanes@noklus.no

Høsten 2019 utarbeidet Noklus, i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin (Faggruppe for astma og kols) og Lunger i Praksis, med støtte av Norsk forening for lungemedisin, en kasuistikk om bruk av spirometri. Hensikten var å belyse og repetere en vanlig lungemedisinsk  problemstilling og gjøre allmennleger tryggere på tolkning av spirogrammer. Kasuistikken kan benyttes som et «minikurs» i spirometri og kols-diagnostikk, der man får faglig tilbakemelding underveis. Noklus planlegger å utvikle lignende kasuistikker for flere lungemedisinske problemstillinger i fremtiden. 

2016

Bruk av CRP - til allmennlege, sykehjemslege og annet helsepersonell i sykehjem og hjemmetjeneste

2015

Bruk av urinprøver hos eldre - for allmennlege

Bruk av urinprøver i sykehjem - for sykehjemslege

Bruk av urinprøver i sykehjem - for helsepersonell i sykehjem

Bruk av urinprøver i hjemmetjeneste

2014

Bruk av lab.prøver ved diabetes i sykehjem og allmennpraksis - kasuistikk og tilbakemelding

Kasuistikk om bruk av INR i sykehjem - tilbakemelding

Kasuistikk om bruk og tolkning av INR i sykehjem

Bruk av CRP i sykehjem - tilbakemelding

2013

Kasuistikk om bruk og tolkning av CRP i sykehjem

Kasuistikk om bruk og tolkning av hemoglobin i sykehjem

Bruk og tolkning av hemoglobinanalysen på sykehjem - tilbakemelding

 

Sist oppdatert : 30.09.2019 14:59:04
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen