Klinisk bruk av laboratoriet

Noklus ønsker å veilede allmennleger og sykehjemsleger i klinisk bruk av laboratoriet. 

Kasuistikker med utgangspunkt i laboratorieprøver sendes jevnlig fra Noklus til leger i primærhelsetjenesten. Kasuistikkene belyser bruken av laboratorieprøver på sykehjem og i allmennpraksis med fokus på samarbeid med hjemmetjenesten. Legene som svarer, får en tilbakemelding med sine svar sammenstilt med vurderinger fra andre leger.

For mer informasjon se Kasuistikker.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen