Fra 30. september 2018 endres HbA1c fra % til mmol/mol

HbA1c skal fra 30. september rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%).

Bakgrunn
Mange europeiske land har allerede gått over til å rapportere svarene som mmol/mol, mens vi i Norge har ventet med å foreta endringen. Men 24. januar 2018 vedtok Nasjonalt fagråd for diabetes at benevningen for HbA1c skal endres fra % til mmol/mol også i Norge. Helsedirektoratet har bedt Noklus om å lede arbeidet med implementeringen av endringen ved å utarbeide informasjonsmateriell til alle laboratorier som analyserer HbA1c.

Tabellen til høyre viser HbA1c målt i mmol/mol vs. %
Huskeregel: Legg merke til at HbA1c i mmol/mol øker med 11 når HbA1c øker med 1 prosentpoeng (42 tilsvarer 6,0; 53 tilsvarer 7,0; 64 tilsvarer 8,0 osv.). Diagnostisk grense (48 mmol/mol som tilsvarer 6,5 %) og behandlingsmål for de fleste pasientene med diabetes (53 mmol/mol som tilsvarer 7,0 %) er markert med litt mørkere farge.

Informasjon til de som er påmeldt HbA1c kontrollutsendelse:

Endring av kvalitetskrav for HbA1c ved overgang til ny enhet 30.09.2018

Endring av kvalitetskrav for HbA1c 05.11.2019

Informasjonsbrevene under er sendt ut til alle våre deltakere:

Informasjon til deltakere

Informasjon til deltakere sykehus- og private laboratorier

Pasientinformasjon - HbA1c

Fotnote til tabellen: Ved behov kan HbA1c-svarene omregnes fra ny enhet mmol/mol (IFCC) til tidligere enhet % ved hjelp av følgende ligning:
HbA1cNGSP [%]= 0,09148 * HbA1cIFCC [mmol/mol] + 2,152

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen