Månedens preanalyse

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus. Studier viser at inntil 2/3 av de feil som skjer med en prøve, har skjedd før prøven kommer til analyse. Noklus har laget plakater som presenterer ulike preanalytiske budskap, og hver måned har vi publisert en ny plakat på hjemmesiden vår. Her finner du alle plakatene samlet.

2016

Januar "Intet varer evig"
Februar:  "Ikke bli en tørrpinn"
Mars: "Bare piss"

 

2015

Januar: "Ikke la meg bli for kald"
Februar: "Kalde fingre"
Mars: "Låst til hånden"
April: "Vise muskler"
Mai: "Går det passe fort?"
Juni: "Moteuke"
Juli: "Ikke la meg bli sjøsyk"
August: "Korrekt rørrekkefølge"
September: "Hemoglobin i finger?"
Oktober: "Man høster som man sår"
November: "Kaos og rot?"
Desember: "Gammel som ung"

 

2014

September: "Gammel og god"
Oktober: "Selv om vi er gamle kjente"
November: "Blandingen er avgjørende"
Desember: "Det svakeste ledd"

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen