Intern analytisk kvalitetskontroll

Intern analytisk kvalitetskontroll utføres av den enkelte deltaker for kontinuerlig å overvåke analysekvaliteten. Laboratoriekonsulentene gir råd om valg av kontrollmateriale, tolkning og dokumentasjon av resultatene. Deltakere i Noklus har tilgang til laboratorieprosedyrer som inneholder informasjon om analytiske kvalitetskontroller og tolkning av resultatene.

I kapittel om Analytisk kvalitetskontroll har Noklus laget ulike skjema for føring av resultater fra intern analytisk kvalitetskontroll. Skjemaene kan skrives ut. Noklus har også utarbeidet elektroniske kontrollskjema (excel) hvor deltakere kan registrere sine resultater fortløpende og få beregnet presisjon og avvik fra fasit på sin metode. Elektronisk kontrollskjema lastes ned og lagres på lokal pc. Link til ulike kontrollskjema finnes i laboratorieprosedyrene som ligger på «Min side». De finnes i kapittelet om Analytisk kvalitetskontroll og under Skjema og sjekklister.

Kontakt din lokale laboratoriekonsulent dersom du trenger hjelp til igangsetting av intern analytisk kvalitetskontroll, tolkning av resultatene eller bruk av det elektroniske skjemaet.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen