Kurs og veiledning

Kurs

Årlig arrangerer Noklus kurs innen laboratoriearbeid for flere tusen helsearbeidere, noe som gjør Noklus til en av de største kursarrangørene for helsepersonell i Norge. Det arrangeres både små og store kurs med ulik varighet og tilpasset den aktuelle målgruppen. Kurs kan arrangeres lokalt på den enkelte arbeidsplass, eller sentralt for flere. Det arrangeres også emnekurs og kurs med tellende timer for leger.

Noklus tilbyr også e-læringskurs til de fleste av sine deltakere. Fordeler med e-læring er at det kan utføres når det passer for driften, og man når ut til flere deltakere enn man gjør ved et enkelt kurs. Her finner du mer info om e-læringskurs.

Har du forslag/ønsker til kurstema, ta gjerne kontakt med laboratoriekonsulenten i ditt fylke.

I kurskalenderen kan du se om det arrangeres kurs du ønsker å delta på.

Gå til kurskalender.

 

Veiledning

Noklus tilbyr sine deltakere veiledning i prøvetaking, prøvebehandling og analysering gjennom besøk, kurs, internundervisning, telefonkontakt og e-post. Veiledningen omfatter også hjelp til igangsetting av rutiner for å overvåke og dokumentere analysekvaliteten for analyser som utføres hos deltaker.

Det er laboratoriekonsulentene i Noklus som arrangerer kurs og driver veiledning for deltakerne.
Les mer om laboratoriekonsulentene.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen