Laboratoriekonsulenten

Laboratoriekonsulentene i Noklus er erfarne bioingeniører, de er ansatt i lokale helseforetak og  jobber ut mot deltakerne i Noklus. Konsulentene veileder i laboratoriearbeid ved besøk hos deltaker og ved kontakt via telefon eller e-post. De følger også opp deltakernes resultater på de eksterne kvalitetskontrollene.
Laboratoriekonsulentene arrangerer kurs for deltakerne og holder internundervisning hos deltaker.
Konsulentene har faglig samarbeid med legespesialist tilknyttet sitt helseforetak.

Du kan kontakte din lokale laboratoriekonsulent for å:

Klikk her for å finne din lokale laboratoriekonsulent.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen