Råd om analyserepertoar

 

Analyserepertoar på legekontor

Noklus har utarbeidet et forslag til basis analyserepertoar og utvidet analyserepertoar til bruk i allmennpraksis.

Forslag til analyserepertoar på legekontor

 

Analyserepertoar på sykehjem

Noklus har utarbeidet et forslag til hva det enkelte sykehjem bør ta hensyn til vedrørende vurdering av sitt laboratorietilbud, inkludert forslag til analyserepertoar. Rådene i denne veileder har også relevans for andre enheter i primærhelsetjenesten som utvider eller vurderer kvaliteten på sitt laboratorietilbud.

Laboratorietilbud i sykehjem

 

Laboratorietilbud i hjemmetjenesten

Noklus har utarbeidet anbefaling for laboratorietilbud i hjemmetjenesten, som inneholder forslag til basis analyserepertoar.

Laboratorietilbud i hjemmetjenesten

 

Laboratorietilbud ved legevakt

Noklus har, i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, utarbeidet anbefaling for laboratorietilbud ved legevakt. Anbefalingen inneholder råd om analyserepertoar og kvalitetssikring av laboratorietilbudet.

Laboratorietilbud ved legevakt

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen