Råd om valg av analysemetoder

Ved å kontakte lokal laboratoriekonsulent kan deltakerne få råd om valg av analysemetoder og laboratorieutstyr. Rådene som gis er objektive og uavhengige av produsent.

Laboratoriekonsulentene bygger sine råd på følgende:

  • Forhold hos deltaker (antall prøver, analysehyppighet, personalets kompetanse).
  • Resultater fra ekstern kvalitetsvurdering over tid for det aktuelle utstyret.
  • Erfaringer fra besøk hos deltakerne.
  • Opplysninger fra firma.
  • SKUP-utprøvinger, les mer om SKUP.

 

 

 

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen