Valg av analyser i PHT

Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger i primærhelsetjenesten

Noklus arbeider bl.a. for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten. Derfor har vi utarbeidet en anbefaling for bruk av analyser ved ni ulike kliniske problemstillinger.

Noklus' anbefalte analyser kan lette arbeidshverdagen for allmennlegene og bidra til:

  • at viktige analyser ikke blir glemt ved en gitt klinisk problemstilling
  • at man unngår overforbruk av laboratorieundersøkelser
  • at de samme analysene blir rekvirert uansett hvor i landet man bor, eller hvilken lege man går til

Enklere arbeidshverdag for allmennlegene
Det er en arbeidsgruppe i Noklus, ledet av overlege Mette C. Tollånes, som har utarbeidet disse anbefalingene. Dette er minimumsforslag, og ment å være et hjelpemiddel for å minne om hvilke analyser som ikke må glemmes ved en gitt problemstilling. Legen vil alltid måtte vurdere å supplere analysene ut fra den enkelte pasients alder, kjønn, sykehistorie, symptomer og kliniske funn. Noklus har tatt utgangspunkt i nasjonale retningslinjer publisert av Helsedirektoratet der slike finnes, samt i allerede eksisterende forslag til analysepakker ved større medisinske laboratorier.

Forslagene har vært drøftet med spesialister i allmennmedisin og medisinsk biokjemi, og har vært på ekstern høring til bl.a. Helsedirektoratet, Legeforeningen og de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge. Dersom forslagene oppleves som nyttige, vil Noklus utarbeide flere forslag etter hvert. 

Noklus' anbefalte analyser i primærhelsetjenesten ved ni kliniske problemstillinger

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen