Veiledning

Noklus tilbyr sine deltakere veiledning i laboratoriearbeidet som den enkelte deltaker utfører.

Noklus bidrar til at deltakerne har god analysekvalitet og at de kan dokumentere dette. Laboratoriekonsulentene veileder deltakerne ved jevnlige besøk, via telefon og via e-post. Deltakerne kan kontakte sin lokale laboratoriekonsulent for å få hjelp til feilsøking ved analyseproblemer. Konsulentene kan også bidra med råd ved valg av nye analysemetoder.  Deltakerne i Noklus er med på program for ekstern kvalitetssikring og laboratoriekonsulentene følger opp resultatene for deltakerne i sitt fylke.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen