Kvalitetspolitikk

Noklus arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert, utført og tolket riktig og i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging.

Våre tjenester skal være lett tilgjengelige, tilpasset våre deltakeres behov, basert på dokumentert kunnskap og leveres av høyt kvalifiserte medarbeidere.

Vårt styringssystem skal overholde krav i NS-EN ISO 9001:2015.

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen