Om oss

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge.

Noklus er en ideell, landsdekkende organisasjon. Hovedkontoret ligger i Bergen (ved Haraldsplass Diakonale sykehus), og laboratoriekonsulenter og legespesialister er tilknyttet 23 ulike sykehus. Noklus har avtale om samarbeid med de fire regionale helseforetakene.

Noklus ble etablert i 1992 av Den norske legeforening, Kommunenes Sentralforbund og Helse- og omsorgsdepartementet. Noklus tilbyr tjenester innen kvalitetsforbedring til all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge.

Noklus har et styre som er sammensatt av representanter fra Staten, Legeforeningen og Norsk selskap for medisinsk biokjemi. Kommunesektorens organisasjon er observatør i styret.

Noklus er sertifisert ifølge NS-EN ISO 9001:2015. Sertifikatet kan du lese her.

Noklus har også startet arbeidet med å bli akkreditert etter ISO/IEC 17043:2010.

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen