EQA-program

I tillegg til EQA-program fra Noklus formidler SPL EQA-program fra flere andre EQA-organisasjoner. Mange av disse har vi samarbeidsavtale med, der vi fungerer som distributør av deres EQA-program: DEKS, ECAT, Equalis, Instand, Labquality, RfB og UK NEQAS microbiology, UK NEQAS Immunology, immunohistochemistry & Allergy, UK NEQAS for Leucocyte Immunophenotyping, UK NEQAS Haematology and Transfusion and UK NEQAS Histocompatibility & Immunogenetics.

Vi er behjelpelig med påmeldinger også hos andre EQA-organisasjoner.

SPL lager årlige programkataloger som inneholder en oversikt over utvalgte EQA-programmer. Vi tilbyr andre EQA-program på forespørsel. Deltakere som ønsker påmelding via Noklus kan ikke i tillegg bestille EQA-program direkte hos samme EQA-organisasjon. Dette for å unngå misforståelse vedrørende fakturering.

Programkatalogene oppdateres fortløpende med norske priser.

Frist for påmelding i 2020 er 15.11.19.

De fleste EQA-organisasjoner tar imot nye bestillinger gjennom hele året. 

Her finner du utsendelsesplan for Noklus sine EQA-program.

EQA-programkataloger:

Programkatalog for medisinsk biokjemi og immunologi og transfusjonsmedisin (2020)
Programkatalog for medisinsk biokjemi og transfusjonsmedisin (2020)
Programkatalog for medisinsk mikrobiologi og patologi (2020)
Programkatalog for medisinsk biokjemi og transfusjonsmedisin (2019)
Programkatalog for mikrobiologi og patologi (2019)
 

Sist oppdatert : 30.01.2020 11:30:26
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen