Fagmøter

Årlig arrangerer seksjon for Sykehus-og private laboratorier (SPL) Fagmøte for sykehus-og private laboratorier. En ekspertgruppe med representanter fra norske medisinske laboratorier bestående av spesialister innen medisinsk biokjemi og bioingeniører har ansvar for det faglige programmet. Møtet er et samlingssted for bioingeniører og legespesialister innen faget med deltakere fra hele landet. Hvert år deltar mellom 100 og 150 på møtet. I forkant av møtet arrangerer SPL-seksjonen en workshop med ulike tema basert på ønsker fra laboratoriene. Vi har også lang erfaring med at problemstillinger diskutert på workshop følges opp med samarbeidsprosjekter i ettertid som har til hensikt å gi laboratoriene verktøy til å heve kvaliteten i eget laboratorium.


 

2020:    

Kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod, 22.-24. april 2020, Scandic Park Sandefjord. Målgruppe: Bioingeniører og leger som jobber med hematologisk analyse og vurdering av blodutstryk, leger i spesialisering innen medisinsk biokjemi. Påmelding åpner i januar 2020.

Kursinformasjon hematologi med fokus på morfologi i perifert blod)

Påmeldingsfrist: 31.1.2020. Begrenset antall plasser, bekreftelse på kursplass med detaljert program vil bli sendt etter påmeldingsfristen til oppgitt e-postadresse.

Lenke til påmelding (kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod)

2020:

   

Fagmøte for sykehus- og private laboratorier 2020

Invitasjon til fagmøte 2020

Lenke til påmelding

Under finner du foreløpig program for Fagmøte for sykehus-og private laboratorier på Solstrand Bad & Hotel, Os 10.-12. mars 2020. Tema for workshop er kvalitetssikring av blodgassinstrument.

Foreløpig program til fagmøte 2020

2019:    

Fagmøte for sykehus- og private laboratorier 2019 blir på Scandic Oslo Airport, Gardermoen 12-14. mars 2019

Program med forelesninger og lydfiler

2019:    

Noklus inviterer til nytt kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod 9.-11.4.2019 på Scandic Park Sandefjord. Det er bare anledning til å melde seg på hele kurset.

Se foreløpig program

Påmelding til "Kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod"

Kurset er godkjent av Den norske legeforening, spesialistkomite for medisinsk biokjemi med 25 timer som obligatorisk kurs til videreutdanningen.

2018:    

Fagmøte Medisinsk biokjemi for sykehuslaboratorier/private medisinske laboratorier 13.-15. mars 2018

Program med forelesninger og lydfiler 

 

Informasjon fra fagmøter før 2018 finner dere på NKK's gamle hjemmeside http://www.nkk-ekv.com/.

 

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen