Hematologi

Etter workshop innen hematologi arrangert våren 2016 ble det tydelig at det er behov for nasjonale anbefalinger for når blodutstryk bør lages basert på informasjon fra hematologiinstrument. Noklus tok derfor initiativ til utarbeidelse av anbefalinger for bruk av blodutstryk i medisinske laboratorier i Norge.  Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:

  • Anne Elisabeth Solsvik (leder), kvalitetskoordinator, seksjon for sykehus- og private laboratorier, Noklus
  • Tor-Arne Hagve, overlege, professor II, AHUS (deltok frem til høsten 2018).
  • Helle Borgstrøm Hager, avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold
  • Marthe Wedø Aune, seksjonsleder hematologi, St.Olavs Hospital
  • Heidi Eilertsen, universitetslektor, OsloMet-storbyuniversitetet
  • Kristin Lilleholt, avdelingsoverlege, medisinsk biokjemi, Sørlandet sykehus (med fra høsten 2018)

Arbeidsgruppen har nå utarbeidet en anbefaling som er basert på eksisterende retningslinjer/ guidelines, litteratursøk og egne erfaringer. Anbefalingene passer ikke for alle laboratorier, og lokale retningslinjer bør utarbeides basert på egen pasientpopulasjon.

Anbefalinger: "Når bør det lages blodutstryk basert på celletellinger og/eller flagg fra hematologiinstrumenter?"

Sist oppdatert : 27.06.2019 12:54:20
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen