Nasjonalt prosjekt for standardisering av holdbarhetsforsøk

På denne siden finner du resultatet fra Nasjonalt prosjekt for standardisering av holdbarhetsforsøk, arbeidet består av en protokoll til holdbarhetsforsøk med tilhørende Excel ark til resultater. Protokollen gir en beskrivelse av to modeller som er egnet til å vurdere holdbarhet for kvantitative laboratorieanalyser.

Protokoll og Excel ark er resultatet av arbeidet til en arbeidsgruppe opprettet i regi av Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring (NKK), Bioingeniørfaglig institutt (BFI) og Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB).

Seksjon for Sykehus- og private laboratorier (SPL) vil ha en koordinerende rolle ved at vi samler data fra norske holdbarhetsforsøk og gjør disse tilgjengelig på vår nettside. Vi håper dere ønsker å sende oss resultater fra forsøk i eget laboratorium. Hensikten er å dele både arbeid og kunnskap.

Resultater fra gjennomførte holdbarhetsforsøk kan sendes på e-post til Anne Elisabeth Solsvik (anne.elisabeth.solsvik@noklus.no) Oppgi samtidig en kontaktperson som kan svare på eventuelle spørsmål.

Dersom dere planlegger et holdbarhetsforsøk er det flott hvis dere sender oss en e-post. Vi vil legge informasjon ut på nettsiden slik at laboratoriene kan dele planer for holdbarhetsforsøk med hverandre. På den måten kan man komme i kontakt med andre som tenker å gjøre det samme eller noe lignende, og kanskje dele på oppgavene.

Vi håper alle vil bidra til at dette blir et viktig verktøy for norske sykehuslaboratorier fremover.

Holdbarhet Protokoll vs 2015

Holdbarhet 2 Buksemetoden

Holdbarhet Batch vs A

Holdbarhet Batch vs B  

Komponent Materiale Temperatur Konklusjon Lenke til data
Apolipoprotein A-1 serum romtemperatur 7 døgn Apolipoprotein A-1 romtemperatur_REV (09.04.2018)
Apolipoprotein B serum romtemperatur 5 døgn Apolipoprotein B romtemperatur_REV (09.04.2018)
C-peptid serum romtemperatur 36 timer C-peptid romtemperatur_REV (09.04.2018)
DHEAS, Dehydro-epiandrosteronsulfat serum romtemperatur 5 døgn DHEAS romtemperatur (26.06.2019)
Ferritin  serum romtemperatur 7 døgn Ferritin romtemperatur (21.02.2017)
Folat (Vit B9) serum 2–8 °C 4 dager Stabilitet_Folat (16.02.2016)
Folat (Vit B9) serum 2–8 °C 7 døgn Folat kjøl (21.02.2017)
Folat serum romtemperatur 24 timer Folat romtemp (21.02.2017)
Fosfat serum romtemperatur 2 døgn Fosfat romtemperatur_REV (09.04.2018)
FSH serum romtemperatur 7 døgn FSH romtemperatur (07.11.2017)
FSH serum romtemperatur 7 døgn FSH romtemperatur (26.06.2019)
GAD-antistoff serum romtemperatur
kjøl

romtemperatur: 
Gelrør: 5 dager
Fraskilt serum: 7 dager
kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager

GADA (GAD-antistoff) (12.09.2019)
HbA1c EDTA-blod romtemperatur 4 døgn HbA1c romtemperatur (07.05.2019)
HDL-kolesterol serum romtemperatur 2 døgn HDL-kolesterol (21.02.2017)
HDL-kolesterol serum romtemperatur 3 døgn HDL-kolesterol revidert (17.01.2018)
Homocystein heparinplasma
(på gel)
kjøleskap 7 døgn HCY kjøleskap på gel (05.01.2018)
Homocystein heparinplasma
(skilt fra gel)
kjøleskap 7 døgn HCY kjøleskap skilt fra gel (05.01.2018)
21-Hydroxylaseantistoff serum romtemperatur
kjøl
frys-tin syklus

romtemperatur:
Gelrør: 3 dager
Fraskilt serum: 3 dager
Kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager
Frys-tin syklus:
holdbar etter en frys/tin syklus

21OHAS (12.09.2019)
IA2-antistoff (IA2A) serum romtemperatur
kjøl

romtemperatur:
Gelrør: 3 dager
Fraskilt serum: 5 dager
kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager

INA2A (12.09.2019)
Kobalamin serum 2–8 °C 4 dager Stabilitet_Kobalamin (16.02.2016)
Kobalamin serum 2–8 °C og
romtemperatur
5 dager i kjøleskap / 4 dager i romtemp. Vit B12 kjøl_frys (17.02.2017)
Kobalamin serum romtemperatur 7 døgn Vitamin B12 romtemperatur (26.06.2019)
Kortisol serum romtemperatur 7 dager Kortisol_romtemperatur (06.10.2017)
Kortisol serum romtemperatur 7 døgn Kortisol romtemperatur (07.11.2017)
Laktat Fullblod, heparin isbad 60 min Laktat natriumheparin fullblod isbad (25.04.2019)
LDL-Kolesterol serum romtemperatur 2 døgn LDL-kolesterol romtemp (17.02.2017)
LH serum romtemperatur 7 døgn LH romtemperatur (07.11.2017)
LH serum romtemperatur 7 døgn LH romtemperatur (26.06.2019)
Lipoprotein a serum romtemperatur 5 døgn Lipoprotein a romtemperatur (07.11.2017)
Myoglobin serum romtemperatur 5 døgn Myoglobin romtemperatur (07.11.2017)
NT-proBNP serum og
Li-heparinplasma
m/ separatorgel
2–8 °C 4 døgn NT-proBNP kjøl (26.06.2019)
P1NP serum romtemperatur 7 døgn P1NP_romtemperatur (06.10.2017)
Prolaktin serum romtemperatur 7 døgn Prolaktin romtemperatur (26.06.2019)
SHBG serum romtemperatur 7 døgn SHBG_romtemperatur (06.10.2017)
SHBG serum romtemperatur 7 døgn SHBG romtemperatur (26.06.2019)
T3, fritt (FT3) serum romtemperatur 7 døgn FT3 romtemperatur_REV (09.04.2018)
T3, fritt (FT3) serum romtemperatur 7 døgn FT3 romtemperatur (21.02.2017)
T3, fritt (FT3) serum romtemperatur 7 døgn FT3 romtemperatur (26.06.2019)
T4, fritt (FT4) serum romtemperatur 7 døgn FT4 romtemperatur (17.02.2017)
T4, fritt (FT4) serum romtemperatur 7 døgn FT4 romtemperatur (26.06.2019)
Testosteron serum romtemperatur Inntil 7 døgn Testosteron_romtemp (28.11.2016)
Totalprotein serum romtemperatur 7 døgn Totalprotein romtemp (17.02.2017)
Triglyserider serum romtemperatur 3 døgn Triglyserider romtemperatur (17.02.2017)
TSH  serum romtemperatur 7 døgn TSH romtemperatur (17.02.2017)
TSH serum romtemperatur 7 døgn TSH romtemperatur (26.06.2019)
Urat serum romtemperatur 7 døgn Urat romtemperatur (17.02.2017)
Veksthormon (GH) serum romtemperatur 7 døgn Veksthormon_romtemperatur (06.10.2017)
Spytt-Kortisol spytt romtemperatur Inntil 7 døgn Spytt-Kortisol_romtemp (28.11.2016)
Zink transporter 8 antistoff (ZNT8A) serum romtemperatur
kjøl
romtemperatur:
Gelrør: 5 dager
Fraskilt serum: 5 dager
kjøl:
Gelrør: 7 dager
Fraskilt serum: 7 dager
ZNT8A (12.09.2019)

 

Sist oppdatert : 27.01.2020 09:22:46
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen