Percentiler- og Flaggerprogram

English translation of the text below

Percentiler- og Flaggerprogrammene er verktøy for å overvåke analysekvalitet i medisinske laboratorier. Man regner med at pasientmedianer er rimelig stabile over tid dersom det ikke skjer endringer i preanalytiske eller analytiske forhold. Laboratoriene kan delta med de vanligste analysene innen medisinsk biokjemi. 

I dag deltar godt over hundre laboratorier fra hele verden, de fleste med flere instrumenter. Noklus overtar programmene fra STT-Consulting og Linda Thienpont/Dietmar Stökl fra starten av 2019, og vil drifte og videreutvikle programmene. Foreløpig er det ingen deltakeravgift.

Percentiler programmet:
  • Daglig median (pr. instrument) beregnes og rapporteres, sammen med antall resultater beregningene er basert på
  • Resultater sendes daglig fra laboratoriet, men kan også sendes sjeldnere dersom tekniske løsninger gjør daglig rapportering vanskelig
Flagger programmet:
  • Daglig prosentandel pasientresultater over og under referansegrensene (pr. instrument) beregnes og rapporteres
  • Resultater sendes daglig, men kan også sendes sjeldnere dersom tekniske løsninger gjør daglig rapportering vanskelig

Det er mulig å delta i Percentiler-programmet uten å delta i Flagger-programmet.

Hva kan resultatene brukes til?
Deltakelse i programmene gir laboratoriet mulighet til å sammenligne egne pasientmedianer med andre deltakende laboratorier. Der det er minst 20 deltakere, opprettes i tillegg egne instrumentgrupper slik at det er mulig å sammenlikne nivåene med egen instrumentgruppe. Deltakelse gir også mulighet til å oppdage om eget nivå endrer seg over tid.

Hva må til for å kunne delta?
Laboratorier som ønsker å delta, må kontakte Noklus for å få tilsendt en protokoll som beskriver hvordan resultater rapporteres.

Kontaktinfo: Kvalitetskonsulent Anne Elisabeth Solsvik anne.elisabeth.solsvik@noklus.no
Kontaktinfo: Seksjon for sykehus- og private laboratorier

Nærmere presentasjon av programmene og hvilke analytter som inngår i programmene, finner du på vår engelske hjemmeside.

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen