Sykehus- og private laboratorier (SPL)

SPL sin kjernekompetanse er ekstern kvalitetsvurdering. Vi formidler og tilbyr eksterne kvalitetsvurderingsprogram (EQA-program) fra ulike EQA-organisasjoner til medisinske laboratorier i Norge. Vi samarbeider aktivt med flere europeiske EQA-organisasjoner.

SPL initierer og koordinerer i tillegg ulike kvalitetsutviklingsprosjekt i tett samarbeid med fagmiljø. Vi arrangerer workshops, kurs samt et årlig fagmøte innenfor fagområdet medisinsk biokjemi. SPL har til hensikt å utvikle et tilbud til alle fagspesialiteter, og er i ferd med å utvide tilbudet til fagområdene mikrobiologi, patologi, transfusjonsmedisin og immunologi.

Aktuelt fra SPL

  • Påmelding EQA-program 2020 - se lenke på venstre side for mer informasjon.
  • Fagmøte sykehus- og private laboratorier blir arrangert. 10.-12. mars 2020. Se lenke på venstre side for mer informasjon.
  • Noklus inviterer til nytt kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod 22.-24. april 2020 på Scandic Park Sandefjord. Mer informasjon fins under Fagmøter i menyen til venstre.

"Min side"
Våre deltakere blant sykehuslaboratorier har tilgang til "Min side" Her finner dere ulike e-læringskurs og laboratorieprosedyrer, dere kan registrere svar på enkelte kontrollutsendelser og lese vurderingsbrev. Har dere spørsmål knyttet til pålogging m.m., kontakt Joachim Tyse på e-post: noklus@noklus.no 

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.

Her finner du NKKs gamle hjemmeside 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen