Hvordan er læringskulturen på din arbeidsplass?

  • Hvordan er læringskulturen på din arbeidsplass?

Laboratoriekonsulent Grethe Aker-Iversen fra Noklus Vestfold skrev i 2017 en fordypningsoppgave i forbindelse med sin spesialistgodkjenning som bioingeniør. I denne oppgaven intervjuet hun flere helsesekretærer ved legekontor innenfor temaet læringskultur. 

Følger vi prosedyrene? Tør vi korrigere på hverandre? Hvordan kan vi kombinere et felles rammeverk og den uformelle læringen? Hensikten med denne artikkelen er å si at det kan være nyttig med refleksjoner rundt læringskultur på arbeidsplassen.

Kanskje du får noen tips til å endre egen læringskultur ved å lese artikkelen:
"Om læringskultur på arbeidsplassen. Slik har vi alltid gjort det."

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen