Ny versjon av Noklus diabetesskjema tilpasset ny enhet HbA1c

  • Ny versjon av Noklus diabetesskjema tilpasset ny enhet HbA1c

Ved oppgradering skal programvaren bare installeres på arbeidsstasjon. Ved ny installasjon skal programvaren installeres både på server og på arbeidsstasjon.

Veiledning for hvordan dette gjøres, samt ny versjon av Noklus diabetesskjema, finner dere på seksjonens egne sider - Diabetesregister for voksne - programvare Noklus diabetesskjema.

Support Noklus diabetesskjema:
Hverdager fra klokken 07-14.30 på telefon 55979519/-16.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen