Informasjonsmateriell om diabetes

  • Informasjonsmateriell om diabetes

På Helsedirektoratet sin hjemmeside, www.helsedirektoratet.no/diabetes, finnes det mye nyttig opplæringsmateriell om diabetes for helsepersonell. 

I tabellen på temasiden om diabetes (se illustrajon under) finner dere en oversikt med lenker til filmer, algoritmer/flytskjema, informasjonsbrosjyrer m.m. Filmene er nyttige, informative og ikke for lange. De kan brukes av både leger, sykepleier, helsesekretærer og hjelpe- og pleiepersonell som møter pasienter med diabetes i sitt arbeid.
Der finner dere også en utskriftvennlig kortversjon av retningslinjen om diabetes. 

Alt er laget i henhold til nasjonal faglig retningslinje for diabetes og svangerskapsdiabetes, og lenke til disse retningslinjene ligger også på den aktuelle siden.

www.helsedirektoratet.no/diabetes finner dere altså mye nyttig materiell som kan brukes til møter og diskusjoner på arbeidsplassen, til undervisning og til egen kompetanseheving!

Illustrasjonen under viser tabellen med lenker til opplæringsmateriell, som finnes på Helsedirektoratet sine hjemmesider, samt bilder som viser eksempler. Bildene er brukt med tillatelse fra Helsedirektoratet.

  


 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen