Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger

  • Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger

Noklus' anbefalte analyser kan lette arbeidshverdagen for allmennlegene og bidra til:

  • at viktige analyser ikke blir glemt ved en gitt klinisk problemstilling
  • at man unngår overforbruk av laboratorieundersøkelser
  • at de samme analysene blir rekvirert uansett hvor i landet man bor, eller hvilken lege man går til

Enklere arbeidshverdag for allmennlegene
Det er en arbeidsgruppe i Noklus, ledet av overlege Mette C. Tollånes (bildet), som har utarbeidet disse anbefalingene. Ifølge Tollånes er dette minimumsforslag, og ment å være et hjelpemiddel for å minne om hvilke analyser som ikke må glemmes ved en gitt problemstilling.  "Legen vil alltid måtte vurdere å supplere analysene ut fra den enkelte pasients alder, kjønn, sykehistorie, symptomer og kliniske funn", sier Tollånes. "Vi har tatt utgangspunkt i nasjonale retningslinjer publisert av Helsedirektoratet der slike finnes, samt i allerede eksisterende forslag til analysepakker ved større medisinske laboratorier."

Forslagene har vært drøftet med spesialister i allmennmedisin og medisinsk biokjemi, og har også vært på ekstern høring til bl.a. Helsedirektoratet, Legeforeningen og de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge. «Dersom forslagene oppleves som nyttige, vil vi utarbeide flere forslag etter hvert", avslutter Tollånes.

 

"Noklus' anbefalte analyser i primærhelsetjenesten ved ni kliniske problemstillinger"

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen