Utsendelsesplanen for våren 2019 er klar

  • Utsendelsesplanen for våren 2019 er klar

Utsendelsesplanen omfatter alle kontrollutsendelsene våre, inkludert dem som går til sykehuslaboratoriene og større medisinske laboratorier. 

Utsendelsesplanen for vårens kontrollutsendelser finner dere her.

Ønsker du mer informasjon om eksterne kvalitetskontroller, finner du det på seksjonens side «Ekstern kvalitetssikring».

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen