Dagens Medisin omtaler våre anbefalte analyser til allmennlegene

  • Dagens Medisin omtaler våre anbefalte analyser til allmennlegene

Tanken er at anbefalingene kan lette arbeidshverdagen for allmennlegene, og bidra til at man unngår å ta unødvendige prøver, men samtidig ikke glemmer å ta nødvendige prøver. I tillegg kan det bidra til at de samme analysene blir rekvirert uansett hvor i landet man bor, eller hvilken lege man går til.

Artikkelen i Dagens Medisin, med intervju av overlege Mette Tollånes i Noklus, finner du her:

"Vil hjelpe allmennlegene å bestille de rette prøvene".

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen