Sykehusene oppfordres til å ta i bruk SKUP

  • Sykehusene oppfordres til å ta i bruk SKUP

SKUP har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering (PNA) i Skandinavia ved å fremskaffe objektiv og leverandøruavhengig informasjon om analytisk kvalitet og brukervennlighet til laboratorieutstyr. Dette gjøres ved å organisere SKUP-utprøvinger.

Mye av det PNA-utstyret som brukes på legekontor og sykehjem, er det samme som benyttes på blant annet sengeavdelinger og i akuttmottak på sykehus. Dersom utstyr ikke er SKUP-utprøvd, kan SKUP og PNA-koordinatorene samarbeide om utprøvinger i større grad enn i dag.

Har kan du lese artikkelen publisert i Tidsskriftet Bioingeniøren "Skal dere anskaffe nytt pasientnært laboratorieutstyr på sykehuset? Spør først om det har vært SKUP-utprøvd og hvilken vurdering det fikk."

Her kan du lese mer om SKUP.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen