Nesten 19 000 e-læringskurs er gjennomført i 2018

  • Nesten 19 000 e-læringskurs er gjennomført  i 2018

Siden de første e-læringskursene ble lansert i 2013, er det gjennomført totalt
66 400 Noklus e-læringskurs. De fire første e-læringskursene som ble lansert i 2013, var venøs blodprøvetaking, kapillær blodprøvetaking, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. 

I 2016 supplerte vi med fem nye kurs som alle omhandler urin. Kurstitlene er urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin og andre urinundersøkelser.

Populære kurs

Sykehjem og hjemmetjeneste ligger på topp med totalt 9210 gjennomførte kurs i fjor. Hjemmetjenesteenheter i halve landet er nå deltakere i Noklus, og etter hvert som flere hjemmetjenesteenheter i landet får tilbud om å bli deltaker i Noklus (to års statsfinansiert deltakelse), vil flere ansatte i hjemmetjenesten få anledning til å ta disse e-læringskursene.  Tilbakemeldinger viser at e-læringskursene er et veldig godt supplement til innmeldingskurset de får når de melder seg inn i Noklus. 

Vi ser også at e-læringskursene våre er populære blant studenter på helsefaglige studieretninger. De kan skilte med totalt over 4000 gjennomførte kurs i 2018. 

Nykommer på trappene

I 2019 lanserer vi et CRP-kurs som retter seg mot helsepersonell som tar og/eller analyserer CRP-prøver. Noklus har gått til innkjøp av et nytt e-læringsprogram, og CRP blir det første kurset vi utvikler i det nye programmet. Kurset vil få en helt ny layout og ny oppbygging sammenlignet med de tidligere kursene. I tillegg er det første gang vi bruker pasienthistorier med relevante problemstillinger i e-læring. Vi er trygge på at dette vil gjøre læringen enda mer spennende og motiverende.

Kurset vil være aktuelt for svært mange siden CRP er en av de meste brukte laboratorieundersøkelsene i Norge. Målet vårt er å gi helsepersonell økt kunnskap om CRP og bedre ferdigheter til å bruke CRP i samarbeid med lege.

Noklus har også under arbeid e-læringskurs i laboratoriemedisin for leger i primærhelsetjenesten. Kurset vil omtale generelle prinsipp for bruk av laboratorieanalyser og praktisk bruk av vanlige pasientnære analyser. 

Noklus har fått positive tilbakemeldinger på sine e-læringskurs, og noe av det som gjør dem så populære, er at kursene kan tas når det passer for driften. E-læringskursene er tilgjengelige for alle deltakere i Noklus.

Her finner du mer informasjon om e-læringskursene våre.
Her finner du mer informasjon om hjemmetjenesteprosjektet vårt.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen