Innlegg på Helsedirektoratets møte med fylkeslegene

  • Innlegg på Helsedirektoratets møte med fylkeslegene

Noklus arbeider for å bedre kvaliteten på laboratorievirksomheten i primær- og spesialisthelsetjenesten. Noklus har omtrent 3100 deltakere, og dette er blant annet legekontor, sykehjem, hjemmetjenesteenheter.

Laboratoriebruk og antibiotika
Fredag 1. februar er Noklus invitert på møte mellom Helsedirektoratet og fylkeslegene for å holde et innlegg om laboratoriebruk og antibiotika. Her vil prosjektleder/økonomisjef i Noklus, Siri Fauli, orientere om Noklus sin struktur, og om arbeidet med å kvalitetssikre laboratoriearbeidet i blant annet sykehjem og hjemmetjeneste.

"Noklus har mange kontaktpunkt med deltakerne sine, blant annet gjennom kurs og besøk hos dem, og vi har god kjennskap til primærhelsetjenesten", sier Fauli. På dagens møte vil hun fremheve at disse møtepunktene med deltakere i hele landet, gjør at Noklus har en unik mulighet til å bidra med å implementere nye retningslinjer og sørge for at de blir fulgt opp.

Laboratorieprøver har en sentral rolle ved diagnostikk av infeksjoner, og korrekt bruk av laboratorieprøver kan hindre unødig bruk av antibiotika. Dette vil sykehjemslege Svein Ivar Fylkesnes utdype i sin del av innlegget. Han vil også snakke om hvordan Noklus kan legge til rette for et tverrfaglig samarbeid om medisinsk diagnostikk.

Noklus deltar på smittevernkonferanser
I 2018 hadde Noklus gleden av å holde innlegg og være representert med stand på flere av de fylkesvise smittevernkonferansene. Her har vi presentert våre bidrag for å redusere antibiotikabruk; blant annet e-læringskursene med tema urin, informasjonsplakater om urinprøvetaking og prøvebehandling og "Pasientveiledning i urinprøvetaking". Sistnevnte er oversatt til flere språk.

Noklus håper på å bli invitert til de fylkesvise smittevernkonferansene i 2019 også. Da kan vi blant annet gi en smakebit av e-læringskurset med tema CRP. Dette blir publisert i løpet av 2019.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen