Noklus med innlegg og stand på oppstartsmøte for RASK Vestfold

  • Noklus med innlegg og stand på oppstartsmøte for RASK Vestfold

RASK (Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene) er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), som baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotika styringsprogram.
Intervensjonen starter med at ASP arrangerer et oppstartsmøte der kommunale sykehjem og KAD-enheter (*) samles for å gjennomgå gjeldende antibiotikaretningslinjer og diskutere egen praksis. Møtet finner sted på Quality Hotel i Tønsberg. Du kan lese mer om RASk på hjemmesiden til Antibiotikasenteret for Primærmedisin.

(*) Kommunale akutte døgnenheter.

Noklus holder innlegg

Laboratoriekonsulent Anne Lise Saga fra Noklus Vestfold, var invitert for å holde innlegget "Hva kan Noklus bidra med?". Hun orienterte om ulike verktøy som kan gi sykehjemsansatte nødvendig kunnskap om korrekt bruk og tolkning av pasientnære analyser. Urinveisinfeksjon og korrekt bruk av urinstrimmeltest var sentrale tema, der feil bruk kan føre til unødvendig bruk av antibiotika.

Noklus er til stede med stand

I tillegg til å holde innlegg var laboratoriekonsulentene Grethe Aker-Iversen og Bente Nygaard tilgjengelige på stand under hele møtet. Der fikk deltakerne mer informasjon om Noklus og arbeidet vårt.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et Nasjonalt faglig kompetansesenter som har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og i så måte redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge.

I januar 2016 publiserte Helse- og omsorgsdepartementet  «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten», der man redegjør for hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå hovedmålet som er å redusere totalforbruket av antibiotika med 30 %.

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen