Har du oversikt over laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten?

  • Har du oversikt over laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten?

I artikkelen presenterer vi fire punkter som bør være oppfylte for å kvalitetssikre hjemmetjenestens laboratorievirksomhet, vi gir en oversikt over hvilke hjelpemidler Noklus kan tilby hjemmetjenesteenhetene, og begrunner hvorfor det er viktig å videreføre deltakelse i Noklus etter at den statsfinansierte deltakelsen på to år er over.

Artikkelen kan du lese her: "Laboratoriefaglig løft for hjemmetjenesten".

Utposten 1/19, publiseres i sin helhet på Utpostens hjemmeside i april. Utposten er et fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen