Helsesekretærens rolle i samarbeid med hjemmetjenesten

  • Helsesekretærens rolle i samarbeid med hjemmetjenesten

Siden samhandlingsreformen ble innført i 2012 har laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten økt i veldig mange kommuner. Denne laboratorievirksomheten er i liten grad kvalitetssikret, og mange av de ansatte i hjemmetjenesten har ikke nødvendig kompetanse i laboratoriearbeid. 

I flere fylker er hjemmetjenesteenheter nå deltakere i Noklus, da det fra 2016 er bevilget midler via statsbudjettet til Noklus prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten. Dette prosjektet kan du lese mer om her

Mange hjemmetjenester leverer blod- og urinprøver på legekontoret, og da spiller helsesekretærene på legekontoret en viktig rolle! Helsesekretærene har mye kunnskap om preanalytiske feilkilder, og de bør etterspørre informasjon om prøvene for å sikre et korrekt analyseresultat. I tillegg kan helsesekretærene informere hjemmetjenestene om viktige preanalytiske forhold, for eksempel ved urinprøvetaking. 

I nyeste utgave av Helsesekretæren, i spalten "Fra laben", setter laboratoriekonsulent Bodil Hugsted Karlsøen fokus på helsesekretærenes rolle i samarbeid med hjemmetjenesten. 

Helsesekretærens rolle i samarbeid med hjemmetjenesten (Helsesekretæren nr. 1-2019)

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen