Preanalytisk utsendelse - hvordan er rutinene hos deg?

  • Preanalytisk utsendelse - hvordan er rutinene hos deg?

Med svar fra nesten 3000 deltakere, vil Noklus ha mulighet til å se «hvor skoen trykker», og kan dermed eventuelt gjøre prosedyrene tydeligere eller iverksette andre tiltak.

Fra mandag 4. mars er utsendelsen tilgjengelig, og våre deltakere får tilsendt en e-post som inneholder en lenke til utsendelsen, som er i form av en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen vil også kunne besvares via "Min side".

Samarbeid gjerne med en kollega
Besvarelse av den preanalytiske utsendelsen kan gjerne gjøres som et samarbeid mellom de ansatte.

Hvorfor har Noklus fokus på dette?
Noklus fokuserer i år på prøvesvar og svaroverføring, fordi feilregistrering av analysesvar på prøver eller at svar blir registrert på feil pasient, er svært alvorlig og kan være farlig for pasienten. Dette er feil som ofte er vanskelig å oppdage. Ved å kartlegge hvor disse feilene oppstår, kan Noklus prøve å sette inn tiltak, eventuelt gjøre endringer i laboratorieprosedyrene, og i neste omgang få ned antall av disse feilene.

Deltakerne får en tilbakemelding på spørreundersøkelsen, og kan da bli bevisste egne rutiner og se hvor de kan bli bedre for å sikre at prøvesvar blir registrert rett på riktig pasient.

Bli med på årets preanalytiske utsendelse - til det beste for pasienten!

Svarfrist er 10. mars.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen