Årets fagmøte innen medisinsk biokjemi

  • Årets fagmøte innen medisinsk biokjemi

Noen av temaene som ble belyst på møtet var nye krav til HbA1c, hjertemarkører, TSH-analysen, «Choosing wisely»-kampanjen, fremtidens laboratorium og nyheter fra Noklus. Gruppearbeidet omhandlet referansegrenser;  hvordan de etableres, verifiseres og hvordan de blir brukt.

Seksjonsleder Gunn B B Kristensen sier at det årlige møtet er en viktig arena for de som arbeider ved de medisinsk biokjemiske laboratoriene i Norge. "Det er viktig med faglig påfyll, utveksling av erfaringer og ikke minst nettverksbygging", sier Kristensen, "som gleder seg over at vårens fagmøte er i gang." 

Her kan du lese mer om seksjon for Sykehus- og private laboratorier (SPL).

Her kan du finne Program for fagmøte 2019

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen