Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger

  • Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger

Det er viktig å unngå å rekvirere unødvendige laboratorieanalyser, men det er også viktig å ikke glemme de nødvendige analysene. For at legene skal få hjelp til å velge riktig analyse til riktig pasient, og for at tilnærmingen skal være lik uansett hvor i Norge man bor, har Noklus utarbeidet "Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger".

I spalten "Fra laben" i nyeste utgave av Helsesekretæren, 3-2019, formidler Mette Tollånes, overlege i Noklus, bakgrunnen for å lage disse anbefalingene, hvordan de er tenkt brukt og videre arbeid med dette. Tollånes er leder i arbeidsgruppen som har kommet fram til disse anbefalingene. 

"Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger", Helsesekretæren 3-2019.

Her finner du anbefalingene på hjemmesiden vår.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen