Pasientveiledning for urinprøvetaking til undersøkelse av klamydia

  • Pasientveiledning for urinprøvetaking til undersøkelse av klamydia

Pasientveiledninger er nyttige for å overbringe informasjon til pasienter som skal ta prøver selv, eller dersom de må gjøre forberedelser før en undersøkelse. Noklus har derfor laget pasientveiledninger i urinprøvetaking, avføringsprøvetaking og for glukosebelastning, og oversatt dem til flere språk (engelsk, polsk, arabisk, somali og tigrinja). 

Nå har vi også laget en veiledning i urinprøvetaking til klamydiaundersøkelse, og denne finnes både i norsk og engelsk utgave.

Alle pasientveiledningene kan skrives ut fra "Min side", og de ligger i kapittelet "Pasientveiledninger" under Laboratorieprosedyrer.

Laboratorieprosedyren for prøvetaking til påvisning av Chlamydia trachomatis er også oppdatert; tid fra siste vannlating er endret fra to til én time, og mengde urin som samles er endret fra 5-10 mL til 15-20 mL. Dette er i henhold til oppdatert veileder fra Folkehelseinstituttet. 
Vær oppmerksom på at laboratoriet du sender prøver til, kan ha ulike anbefalinger i sine brukerhåndbøker. 

Trenger du en informasjonsplakat til venterommet? 
Da kan du skrive ut "Månedens tema" - plakat!
Trykk på plakaten for å komme til utskriftsvennlig versjon.

 

 

 

 

 

 


 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen