Kunnskap om biokjemi og mikrobiologi inn i sykepleierstudiet

  • Kunnskap om biokjemi og mikrobiologi inn i sykepleierstudiet

Det er Kunnskapsdepartementet som har utarbeidet "Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning", som vil være gjeldende fra og med opptak til studieåret 2020-2021. Det er også tatt med et punkt om at kandidaten skal kunne beherske relevant medisinsk teknisk utstyr.

Ifølge leder i Noklus, Sverre Sandberg, er det svært gledelig at Kunnskapsdepartementet nå løfter laboratoriefag inn i sykepleierutdanningen. «Mange sykepleiere vil få jobb innen sykehjem og hjemmetjeneste, der de aller fleste enheter har en betydelig laboratorievirksomhet. I Noklus har vi derfor et ønske om å innlemme universitet og høyskoler som har sykepleierutdanninger som deltakere i Noklus. Dette er et viktig bidrag til å bedre kvaliteten på laboratorievirksomheten», avslutter Sandberg. 

Deltakelse i Noklus vil bidra til å imøtekomme ovennevnte krav i forskriften. Deltakerne i Noklus får blant annet tilbud om kurs og veiledning innen laboratoriearbeid, oppdaterte laboratorieprosedyrer og informasjon om analyseutstyr (blant annet fra SKUP-utprøvinger). 

E-læringskurs
Noklus har ni e-læringskurs med ulike tema som kan innlemmes i studieplanen når det passer lærestedet. Kursene omhandler venøs blodprøvetaking, kapillær blodprøvetaking, urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin, andre urinundersøkelser, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. I tillegg vil et e-læringskurs om bruk og utførelse av CRP publiseres i løpet av 2019.

E-læringskursene er populære blant deltakerne, og siden de første kursene ble publisert i 2013 og frem til mai i år, er det gjennomført over 75 000 kurs. Fra januar til mai ble det gjennomført 8626 e-læringskurs, og av disse er 3432 gjennomført av sykepleiere ansatt hos ulike deltakere i Noklus.

Laboratorieprøver har en sentral rolle ved diagnostikk av infeksjoner
Noklus har fokus på korrekt bruk av laboratorieprøver for å hindre unødig bruk av antibiotika, og har de siste årene hatt særlig fokus på korrekt bruk og tolkning av urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon.

Vi har utarbeidet mye informasjonsmateriell, for eksempel en «Pasientveiledning i urinprøvetaking" som er oversatt til flere språk.

"Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning"

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen