Når bør det lages blodutstryk basert på celletellinger og flagg?

  • Når bør det lages blodutstryk basert på celletellinger og flagg?

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som skulle lage norske anbefalinger for når blodutstryk bør lages og vurderes basert på celletellinger og/eller flagg fra hematologiinstrumenter. Arbeidet fram mot de nye norske anbefalingene er nylig publisert i tidsskriftet Klinisk Biokemi i Norden, nr. 3-2019.

Spørreundersøkelse viste store variasjoner
I forkant av Noklus sin workshop i hematologi, i forbindelse med fagmøtet i 2016, ble det sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hvilken kompetanse og hvilke rutiner de medisinske laboratoriene i Norge har når det gjelder å lage blodutstryk basert på funn fra hematologiinstrument. 

Undersøkelsen viste at det var stor variasjon både i når blodutstryk ble vurdert og i andel ansatte med morfologisk kompetanse ved norske laboratorier. 

Arbeidsgruppe
Etter workshopen ble det satt ned en arbeidsgruppe, ledet av kvalitetskoordinator i Noklus, Seksjon for sykehus og private laboratorier, Anne Elisabeth Solsvik. Gruppen bestod også av to bioingeniører og tre leger, og oppgaven deres var å lage norske anbefalinger for når blodutstryk bør lages og vurderes basert på celletellinger og/eller flagg fra hematologiinstrumenter. Les artikkelen for mer informasjon om gruppemedlemmene. 

Nye norske anbefalinger
Basert på eksisterende retningslinjer, litteratursøk og egne erfaringer er nye norske anbefalinger nå lansert. Som nevnt i artikkelen må hvert enkelt laboratorium tilpasse anbefalingene til egne instrumenter og egen pasientpopulasjon.

Anbefalingene er tilgjengelig på Noklus sin hjemmeside.  

Her kan du lese hele artikkelen fra Klinisk Biokemi i Norden, 3-2019: Norske anbefalinger for når det bør lages blodutstryk basert på celletellinger og/eller flagg fra hematologiinstrumenter.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen