Trenger du en rask oppfriskning i tolkning av spirometri?

  • Trenger du en rask oppfriskning i tolkning av spirometri?

Lungemedisin er et nytt felt for Noklus, og kasuistikken er derfor utarbeidet i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin (Faggruppe for astma og kols) og Lunger i Praksis, og med støtte fra Norsk forening for lungemedisin. Kasuistikken blir sendt på e-post fra Legeregisteret til alle allmennpraktiserende leger.

Mange fastleger rekvirerer ikke spirometri på sine pasienter så ofte, og spirogrammer kan erfaringsmessig være utfordrende å tolke. Hensikten med kasuistikken er å repetere en vanlig lungemedisinsk problemstilling, og gjøre fastlegene tryggere på tolkning av spirogrammer. Underveis i undersøkelsen får man faglige tilbakemeldinger, samt oppdaterte kildehenvisninger om man ønsker å lese mer.

Selve undersøkelsen er tilgjengelig for besvarelse frem til 25. september, men en kopi vil også være tilgjengelig for oppfriskning og repetisjon i etterkant.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen