En jungel av hurtigtester - hvilken skal man velge?

  • En jungel av hurtigtester - hvilken skal man velge?

Ut fra informasjon Noklus får via våre eksterne kontrollutsendelser, ser vi at det periodevis skjer hyppig utskifting av hurtigtestene. Er det da kvalitet og brukervennlighet som er årsaken til utskiftingen? Nei, det kan se ut til at det er tilgjengelighet, pris og tilgang til nye hurtigtester på markedet som er en avgjørende faktor for mange. 

Hva vet vi om kvaliteten på hurtigtestene?
Ved at legekontorene analyserer de eksterne kvalitetskontrollene som Noklus sender ut til de ulike hurtigtestene, får vi informasjon om analysekvaliteten til de ulike testene. Denne informasjonen bruker vi når vi gir råd til våre deltakere. Noklus benytter begrepene sensitivitet og spesifisitet for å si noe om hvor gode testene er. En hurtigtest med god sensitivitet og god spesifisitet vil ha størst diagnostisk verdi. 

Hvordan virker en hurtigtest?
Analyseprinsippet for de ulike hurtigtestene likner hverandre, og er basert på reaksjonen mellom antistoff og antigen. Antigen er et molekyl som tilføres kroppen gjennom f.eks. bakterier og virus. Kroppen sitt immunsystem svarer på dette ved å lage antistoff for å bekjempe "inntrengeren". Mer om hvordan dette prinsippet benyttes i hurtigtestene er beskrevet i artikkelen under.

Artikkelen er skrevet av laboratoriekonsulent Turid Aasland Dahle, og den er hentet fra spalten "Fra laben" i Helsesekretæren, nr. 4 - 2019.

Her kan du lese hele artikkelen "En jungel av hurtigtester - hvilken skal vi velge?"

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering, SKUP, har også testet flere av hurtigtestene i markedet, og rapportene finner du her

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen