Hva gjør du om pasienten nekter å ta blodprøve?

  • Hva gjør du om pasienten nekter å ta blodprøve?

Når du plutselig er i en situasjon der pasienten motsetter seg prøvetaking, får du gjerne ikke tid til å reflektere så mye over situasjonen. Derfor mener artikkelforfatter Randi Rekkebo at det er viktig at helsesekretærer har satt seg inn i pasienters rettigheter, og bruker litt tid på å finne ut hva som blir den beste løsningen i den aktuelle situasjonen.

I tillegg til å ta opp hva lovverket sier om plassering av ansvar og bruk av tvang, sier artikkelen også noe om hensyn som bør tas ved blodprøvetaking av barn. Du får tips til hvordan barn kan forberedes på prøvetakingen og hvordan man ved hjelp av et stoppskilt kan la barnet føle at det får ta kontroll over prøvetakingssituasjonen. 

Artikkelen er skrevet av Randi Rekkebo, som er bioingeniør og laboratoriekonsulent i Noklus. Les hele artikkelen i Helsesekretæren nr. 5-2019: "Blodprøvetaking og tvang".

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen