Ny SKUP-rapport: cobas b 101 CRP

  • Ny SKUP-rapport: cobas b 101 CRP

cobas b 101 er et instrument for måling av C-reaktivt protein (CRP), hemoglobin A1c (HbA1c) og lipider. Systemet er beregnet for helsepersonell. CRP-utprøvingen ble utført våren 2019 på oppdrag fra Roche Diagnostics i Norge og Danmark.

SKUP vil takke Aleris Helse, Borge legesenter, Jeløy legesenter, Torshovdalen legesenter, Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold og Noklus Oslo for god hjelp til gjennomføringen av det praktiske arbeidet med utprøvingen.

På SKUPs hjemmeside www.skup.org kan du finne et kort sammendrag fra utprøvingen.

Her finner du også oversikt over pågående utprøvinger og publiserte SKUP-rapporter.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen