Strengere krav til HbA1c-instrumenter

  • Strengere krav til HbA1c-instrumenter

Endringen er i tråd med praksis fra mange andre land, og gjelder fra 5. november 2019.

Gjeldende kvalitetskrav fra 05.11.2019:

  • Kontrollresultater (Noklus-kontroll) skal ikke avvike mer enn + 7,4 % fra sann verdi ved HbA1c = 48 mmol/mol
  • Det må kunne dokumenteres en innen-lot-variasjon med CV < 3 % for interne kvalitetskontroller

For mer informasjon, se Innsnevring av kvalitetskrav for HbA1c 05.11.2019

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen