Ledig stilling som endokrinolog - 20 % prosjektstilling

  • Ledig stilling som endokrinolog - 20 % prosjektstilling

Den som ansettes skal styrke den medisinske kompetansen og forskningskompetansen i Norsk diabetesregister for voksne. Arbeidssted vil være Haraldsplass Diakonale sykehus.

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister som ble opprettet i 2006. Hensikten er først og fremst å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret vil også danne et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.

Den daglige driften av registeret er lagt til Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus).

Vi benytter webcruiter ved ledige stillinger. Følg lenken under, så finner du mer informasjon om stillingen, og kan legge inn en søknad. 

Endokrinolog 20 % prosjektstilling  - Norsk Diabetesregister for voksne

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen