Stor interesse for SKUP-resultater på internasjonal diabeteskongress

  • Stor interesse for SKUP-resultater på internasjonal diabeteskongress

Resultater fra SKUP-utprøvinger fra 2005-2013 av ti ulike glukoseinstrumenter for personer med diabetes viser at de fleste instrumentene oppfyller kravene for riktighet fra ISO 15197:2013. Disse resultatene ble presentert med en poster under en internasjonal diabeteskongress i Maryland, Washington. "Diabetes Technology Meeting" ble avviklet for 14. gang 6.-8. november, og Grete Monsen (SKUP) og Una Sølvik (Noklus) var til stede og presenterte data fra SKUP, til stor interesse for deltakerne. 

Una Sølvik på diabeteskongress i Maryland, Washington.

Les mer om Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen