Noklus lager kontrollmateriale til nordisk hemolysestudie

  • Noklus lager kontrollmateriale til nordisk hemolysestudie

Hemolyse i blodprøver kan gi feil prøvesvar på enkelte komponenter og er en av de hyppigste feilene som oppstår innen laboratoriemedisin. Det er derfor viktig med kunnskap om hvordan og i hvilken grad hemolyse påvirker de enkelte komponenter for å unngå at feil prøvesvar blir rapportert til legen.

EQAnord, en samarbeidsorganisasjon for de nordiske organisasjonene som jobber med ekstern kvalitetsvurdering, har gjennomført en studie for å kartlegge hvilken effekt hemolyse har på ulike komponenter og hvordan hemolyse håndteres i ulike laboratorier i Norden. Den 5. november 2014 mottok totalt 154 sykehuslaboratorier i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island 4 prøver hver. Prøvene inneholdt ulik grad av hemolyse og var produsert av Noklus.

Laboratoriene ble bedt om å analysere og rapportere svar på følgende komponenter: Alkalisk fosfatase (ALP), bilirubin, kalsium, kreatinin kinase (CK), klor, folat, Fritt T4 (FT4), gamma glutamyl transferase (GGT), glukose, kobalamin, Laktat dehydrogenase (LDH), natrium, kalium, Tyreoidea Stimulerende Hormon (TSH), Urat, i tillegg til hemolysegrad i prøvene. De ble også bedt om å svare på noen spørsmål om hvordan hemolyserte prøver håndteres i eget laboratorium.

Resultatene vil gi verdifull og oppdatert kunnskap om hemolyse og være grunnlag for anbefalinger og råd om hvordan dette skal håndteres.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen