Ledig stilling som diabetessykepleier - prosjektstilling i ett år

  • Ledig stilling som diabetessykepleier - prosjektstilling i ett år

Norsk diabetesregister for voksne/Noklus søker diabetessykepleier i 80 % stilling i ett år. Den som ansettes, vil jobbe med et prosjekt der hovedmålet er å kartlegge kvaliteten på diabetesbehandlingen i Norge (ROSA4).

Arbeidet vil innebære registrering av diabetesrelaterte variabler på utvalgte legekontor i Oslo og Akershus. 

Noklus bruker Webcruiter ved søknader. For mer informasjon om stillingen, og for å legge inn en søknad, kan du gå inn her. Søknadsfrist er 10.12.14.

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen