Månedens preanalyse, desember: "Det svakeste ledd?"

  • Månedens preanalyse, desember: "Det svakeste ledd?"

Noen tema kan synes banale og de presenteres med humor, men alle temaene er valgt ut fordi undersøkelser har vist at de er veldig aktuelle forbedringspunkter. Studier viser at inntil 2/3 av de feil som skjer med en prøve, har skjedd før prøven kommer til analyse.

Skriv ut siden om månedens preanalyse, heng den på veggen på laboratoriet og snakk om temaet med kolleger.

Månedens preanalyse for desember har vi kalt "Det svakeste ledd?".

Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen