Samtykkeerklæring på norsk, engelsk, spansk, tamil og urdu

  • Samtykkeerklæring på norsk, engelsk, spansk, tamil og urdu

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt samtykkebasert kvalitetsregister. Hensikten til registeret er å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Mange av pasientene som blir forespurt om å delta i registeret er fremmedspråklige og vi har derfor nylig utarbeidet samtykkeerklæringen vår på flere språk. 

Samtykkeerklæring på norsk, engelsk, spansk, tamil og urdu finner du her.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen